Archive for Marzec, 2016

Obsługa prawna nieruchomości

W ofercie firm zarządzających nieruchomościami można liczyć na obsługę techniczną, administrowanie nieruchomością, obsługę prawną nieruchomości i nie tylko. Firmy zajmą się dekretacją i analizą dokumentów księgowych. Firmy doręczają wezwania płatnicze dłużnikom Wspólnoty, windykacje należności, naliczają ustawowe lub uzgodnione ze Wspólnotą odsetki za zwłokę. Firmy prowadzą ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Firmy zajmują się drukiem książeczek czynszowych. Wiele firm oferujących zarządzanie nieruchomościami oferuje też obsługę prawną. Wiadomo, że firma zarządzająca nieruchomościami zajmuje się tym kompleksowo i jest to udogodnienie dla właściciela nieruchomości. Właścicielowi nieruchomości zależy na tym, aby czerpał z nieruchomości zyski. Dlatego warto wybierać firmy, które mają już jakieś doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami i robią to profesjonalnie. Opinie o takich firmach można znaleźć w internecie i na tej podstawie podjąć decyzję o wyborze konkretnej firmy zarządzającej.

Zadania firm zarządzających nieruchomościami

image Firmy reprezentują Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi, opracowują uchwały i inne akty normatywne np. regulaminy czy statuty. W ofercie można znaleźć wnoszenie pozwów o zapłatę należności Wspólnoty Mieszkaniowej przeciw dłużnikom. Firmy dochodzą zapłaty długu na drodze egzekucji komorniczych, prawomocnych nakazów i wyroków, a także w drodze sprzedaży lokalu dłużnika. Jest to obsługa prawna nieruchomości, którą zajmuje się m.in. firma zarządzająca nieruchomościami. Taka firma działa bardzo często kompleksowo czyli oferuje nie tylko obsługę prawną nieruchomości, ale również zajmuje się obsługą techniczną, finansami i księgowością nieruchomości. Kompleksowa obsługa nieruchomości to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie dla właścicieli. Celem właściciela jest najczęściej uzyskanie jak największych zysków z nieruchomości. Firma zarządzająca powinna posiadać doświadczenie w tej branży. Wtedy na pewno będzie rzetelnie zajmować się nieruchomością. Im więcej pozytywnych opinii o firmie tym lepiej.

Obsługa księgowa nieruchomości

image Warto korzystać z usług firm zarządzających nieruchomościami. Firmy zajmą się prowadzeniem procedur przetargowych dla potrzeb realizacji inwestycji z udziałem funduszy zewnętrznych. Firma opracowuje sprawozdania finansowe Wspólnoty na koniec roku obrachunkowego, które obejmuje wykaz przychodów, kosztów, należności, zobowiązań, wynik finansowy, ilość środków pieniężnych na koniec roku. Firmy rozliczają wynik finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej i zaliczek na media oraz usługi świadczone na rzecz Właścicieli. Taka firma zarządzająca nieruchomościami zajmie się nie tylko finansami i księgowością związaną z nieruchomością, ale również zajmie się obsługą techniczną i obsługą prawną nieruchomości. Zarządca nieruchomości musi posiadać odpowiednią licencję, a także ubezpieczenie OC, by zarządzać nieruchomością. Warto sprawdzić opinie o danej firmie w internecie, by wybrać tylko rzetelną i profesjonalną firmę zarządzającą nieruchomościami. Zarządca nieruchomości musi posiadać doświadczenie w branży zarządzania.

Obsługa finansowa nieruchomości

Firmy uzyskują NIP i REGON. Zajmują się otwarciem rachunku bankowego Wspólnoty i dokonują rozliczeń przez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Firmy opracowują budżet Wspólnoty. W ofercie firm można liczyć na monitorowanie realizacji założeń budżetu Wspólnoty w trakcie roku budżetowego. Firmy szacują opłaty związane z kosztami utrzymania nieruchomości i planowanymi remontami. Firmy obliczają zaliczki właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł finansowania np. pożytków i kredytów. Firmy pozyskują dofinansowania, kredyty, pożytki, dotacje gminne, kredyty termomodernizacyjne, inwestycyjne. Wiadomo, że firma zarządzająca nieruchomościami ma w swojej ofercie nie tylko obsługę księgowości i finansów, ale również obsługę techniczną, administrowanie nieruchomością i znacznie więcej. W ofercie takich firm każdy właściciel znajdzie odpowiednie usługi dla siebie. Można z takich usług korzystać kompleksowo i jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie dla właściciela.

Obsługa nieruchomości przez firmę

image Firma ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej – tu należy wyróżnić domofony i inne instalacje. Firma zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości w okresie zimowych. W ofercie firm można liczyć na zapewnienie wywozu nieczystości stałych i nietypowych np. starych mebli, lodówek i innych, które są ustawiane przy altanie śmietnikowej. Firmy zarządzające nieruchomościami zajmują się obsługą finansowo-księgową nieruchomości. Firmy prowadzą obsługę finansową i księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także Ustawą o rachunkowości. W ofercie można liczyć na prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej, a także pobieranie opłat od najemców, kontrolowanie należności, rozliczanie dokonywanych wpłat np. zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej. Warto dobrze wybrać usługi, które oferuje firma zarządzająca nieruchomościami. Najczęściej korzysta się z tych usług kompleksowo, co jest dużym udogodnieniem dla właściciela danej nieruchomości.

Administrowanie nieruchomością

W zarządzaniu nieruchomościami należy zwrócić szczególną uwagę na obsługę techniczną, czym również zajmują się firmy zarządzające. Zlecają one kontrole techniczne i okresowe przeglądy nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W ofercie firm można liczyć na bieżącą kontrolę stanu technicznego nieruchomość. Firmy prowadzą ewidencję zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji. Egzekwują obsługę gwarancyjną budynku, a także jego instalacji i urządzeń. Firma musi zająć się codziennym sprzątaniem klatek schodowych, a także terenu przyległego. W ofercie firmy jest dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych. Firmy zapewniają całą dobę obsługę konserwacyjną budynku i pogotowie techniczne w zakresie instalacji elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, ale również wodno-kanalizacyjnych instalacji. Firma powinna zająć się pielęgnacją trawników, żywopłotów i drzewostanu na terenie nieruchomości. Na pewno firma zarządzająca nieruchomościami spełni nasze oczekiwania.

Obsługa techniczna nieruchomości

image Firma prowadzi dokumentację techniczną nieruchomości, a w tym warto wyróżnić książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Firmy przejmują i weryfikują zawartości dokumentacji technicznej. Firma prowadzi i aktualizuje wykaz lokali mieszkalnych, użytkowych, a także garaży i samych mieszkańców. W ofercie firm można znaleźć prowadzenie korespondencji z Właścicielami związanej z administrowaniem nieruchomością. Firmy wydają poświadczenia i zaświadczenia dotyczące lokali. Firma zarządzająca nieruchomościami przygotuje projekt rocznego planu gospodarki nieruchomością. Firma zajmie się doradztwem i pośredniczeniem w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości np. negocjowaniem korzystnych pakietów dodatkowych m.in. ubezpieczeniem mieszkań. Wiadomo, że firma musi zadbać o porządek i czystość w budynku, ale też w obrębie samej posesji. Na pewno firma zarządzająca nieruchomościami ma w swojej ofercie znacznie więcej usług, z którymi można się szczegółowo zapoznać na stronach www firm.

Firma zarządzająca nieruchomością

image W ofertach firm zarządzających i administrujących nieruchomości można znaleźć wiele usług. Jeśli chodzi o obsługę administracyjną nieruchomości, to na pewno można liczyć na przejmowanie zarządzania nieruchomością wspólną od dotychczasowego zarządcy. Firmy współpracują z Zarządem Wspólnoty. Firma zajmie się przygotowaniem i organizowaniem zebrań Wspólnoty i sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji na życzenie Zarządu. Poza tym firmy oferują możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji Wspólnoty. Firma reprezentuje Wspólnotę Mieszkaniową na zewnątrz przed różnymi osobami fizycznymi i prawnymi. W ofercie firm można znaleźć przygotowywanie pod względem formalno-merytorycznym różnych umów, które są zawierane przez Wspólnotę z wykonawcami robót budowlanych i dostawcami usług. Każda firma zarządzająca nieruchomościami ma w swojej ofercie wiele różnych usług. Z nimi wszystkimi można najczęściej zapoznać się na stronach internetowych takich firm i sprawdzić, czy dana oferta spełnia nasze oczekiwania.

Usługi firm zarządzających nieruchomościami

Firmy zawierają i rozwiązują umowy z dostawcami mediów, firmami wywożącymi śmieci i wieloma innymi usługodawcami. Firmy zbierają również oferty i negocjowanie stawek opłat. W ofercie firm można znaleźć przygotowywanie planów remontowych, zlecanie wykonania danego projektu, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, zbieranie różnych ofert, negocjowanie z wykonawcami, zawieranie umów. Nadzorowanie nad pracami firm, które wykonują remonty i modernizacje to również jedno z zadań firm zarządzających nieruchomościami. Firmy dokonują odbiorów jakościowych i ilościowych prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty. Firma zajmie się też rozliczaniem remontów. Firma realizuje uchwały organów Wspólnoty, które dotyczą regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej. Każda firma zarządzająca nieruchomościami może mieć nieco inny zakres usług, dlatego warto je wszystkie sprawdzić, dokładnie przeczytać i zdecydować się, czy to właśnie ta firma spełnia nasze oczekiwania co do zarządzania.


Sonda

Twój status mieszkaniowy?

Wyniki

Loading ... Loading ...
Szukaj
Sposoby inwestycji:
    Jedna z lepszych form inwestycji od wielu już lat są nieruchomości. Od dłuższego już czasu w naszym kraju, branża ta przezywa prawdziwy kryzys. Jednak tylko, jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedających. Szacuje się, że od momentu wystawienia nieruchomości na sprzedaż, musi minąć kilka, a nawet kilka miesięcy, zanim transakcja zostanie sfinalizowana. Jeśli wiec należysz do tej grupy osób, która nie musi ratować się kredytem i masz odpowiednia ilość gotówki, to najlepszy czas na tego rodzaju inwestycję. Oczywiście musisz być przygotowany na to, że nie osiągniesz w krótkim czasie dużego zysku. Analitycy przewidują, ze ceny nieruchomości długo jeszcze będą stały w miejscu, a nawet będą spadać. Dopóki popyt będzie tak mały, jak w tej chwili, branża będzie stała w miejscu. W długim okresie czasu ( kilku lat), możesz jednak liczyć się z dobrym zyskiem. Popularne jest również kupowanie mieszkań , które od razu można przeznaczyć pod wynajem. Dzięki temu, w zależności od zawartej z najemca umowy, możesz liczyć na comiesięczny, stały dopływ gotówki. Zawsze jest ryzyko, ze trafisz nie nieuczciwe osoby, które nie będą wywiązywały się z umowy, ale jak mówią biznesmani, kto nie ryzykuje ten wypada z gry. W każdej branży można spotkać nieuczciwych partnerów. Nieruchomości przeznaczone na wynajem, zwykle sa już urządzone. Osoby, szukające mieszkań, rzadko maja swoje wyposażenie. Jeśli kupisz wysokiej klasy apartament, możesz wystawić go w Internecie, jako nieruchomość do wynajęcia na krótki okres. Wówczas uzyskasz wyższa cenę, niż przy umowie długoterminowej. Pamiętaj jednak, że powinno to być mieszkanie o wysokim standardzie wykończenia. Dobrze, jeśli również jego lokalizacja, będzie atrakcyjna – na przykład w miejscowościach letniskowych nad morzem. Z takiej formy wynajmu korzystają zwykle bogate firmy. Nie powinieneś mieć więc problemu z regulowaniem płatności. Jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości zabytkowe, powinieneś zachować ostrożność. Potrzebują one kosztownego remontu.