Archive for Lipiec, 2016

Wiedza potrzebna do zarządzania nieruchomościami

Zarządzając nieruchomościami, trzeba posiadać wiedzę z różnych dziedzin. Na pewno konieczne jest posiadanie wiedzy prawniczej w zakresie prawa gospodarki nieruchomościami, cywilnego, postępowania administracyjnego, budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, finansowego. Trzeba posiadać wiedzę z zarządzania, rachunkowości i finansów, ekonomii, budownictwa, gospodarki przestrzennej, ubezpieczeń i innych. Warto posiadać wiedzę w zakresie zagadnień ochrony zabytków, z zakresu prawa wodnego itd.. Profesjonalną wiedzę w tym zakresie powinny posiadać firmy, które oferuję zarządzanie nieruchomościami lublin. Oferta jest bardzo bogata, bo w każdym większym mieście takich firm jest naprawdę dużo. Trzeba tylko pamiętać o tym, by wybierać firmy, które cieszą się zaufaniem wśród klientów i które mają doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Tylko wtedy właściciel będzie czerpał dochody z zarządzania nieruchomościami. Oczywiście firma powinna posiadać ubezpieczenie OC w celu prowadzenia takiej działalności.

Cele zarządzania nieruchomościami

image Czasem zdarza się, że dopuszczalne jest zarządzanie nieruchomościami bez posiadania odpowiedniej licencji. Można zarządzać bez licencji własną nieruchomością lub może dojść do zarządzania nieruchomością przez niektóre instytucje tj. Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego czy Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Poza tymi przypadkami nie można zarządzać nieruchomościami bez posiadania odpowiedniej licencji. Wyjątkiem są spółdzielnie mieszkaniowe. Zarządzanie jest interdyscyplinarne. Niemniej jednak warto postawić na profesjonalne zarządzanie nieruchomościami lublin. Zajmie się tym firma zarządzająca. Tych firm jest na polskim rynku wiele. Trzeba tylko wybrać odpowiednią firmę. Jak to zrobić? Wystarczy przeczytać opinie o danych firmach w sieci. Jeśli firma cieszy się zaufaniem klientów i zarządza wieloma nieruchomościami, to warto skorzystać z oferty takiej firmy, bo to na pewno się opłaci. Celem właściciela jest osiągnięcie zysku z zarządzania.

Relacje zarządca – właściciel

Właściciel również ma pewne zadania, aby osiągnąć wyznaczony cel. Są to na pewno cele finansowe – właściciel chce czerpać z nieruchomości dochody, cele utylitarne czyli użytkowe są preferowane przez właściciela, który oczekuje spełnienia określonej funkcji użytkowej, cele społeczno-gospodarcze są preferowane przez właściciela publicznego. Cele te często występują łącznie, ale zazwyczaj jeden z nich dominuje nad innymi. W zarządzaniu nieruchomościami można wymienić co najmniej kilka podejść. Podejście obiektowe jest skierowane tylko na nieruchomość, ale również na administrowanie nieruchomością. Zarządzanie kapitałowe traktuje nieruchomość jak lokatę kapitału. Zarządzanie sektorowe jest zawsze kreowane przez właściwe regulacje, normy prawne. Zarządzanie proaktywne uwzględnia planowanie, które wyprzedza trendy na rynku nieruchomości. Zarządzanie dostosowawcze uwzględnia zaistniałe już zmiany na rynku nieruchomości. Samo zarządzanie nieruchomościami lublin to nie wszystko – potrzebna jest współpraca zarządcy z właścicielem.

Inwestycje w nieruchomość

image Inwestowanie w nieruchomość jest możliwe tylko wtedy, kiedy właściciel nieruchomości wyrazi na to zgodę. Zarządca musi posiadać ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. W przypadku powstania szkód związanych z nieprawidłowym zarządzaniem nieruchomościami, może dojść do roszczeń poprzez ubezpieczenie. Zarządzanie jest określane przez umowę o zarządzaniu nieruchomością, którą każdy zarządca powinien znać. Jest co najmniej kilka aspektów zarządzania nieruchomościami, wśród których należy wyróżnić takie jak zarządzanie operacyjne, strategiczne, czyli planowanie ekonomiczno-finansowe oraz techniczno-budowlane. Stawiając na zarządzanie nieruchomościami lublin, trzeba pamiętać o tym, że ważny jest wybór odpowiedniej firmy. Na rynku jest sporo firm, szczególnie w dużych miastach, które mają usługi tj. zarządzanie nieruchomościami. Warto wybrać firmę, która zajmie się tym rzetelnie i która rzeczywiście się na tym zna, posiada doświadczenie w tej branży i dzięki temu zarządzanie przyniesie zyski.

Zyski z zarządzania nieruchomościami

Zarządzając nieruchomościami trzeba przestrzegać standardów zawodowych, które również wynikają z ustawy prawnej. Standardy zawodowe są zbiorem zasad i właśnie tymi zasadami musi kierować się zarządca nieruchomościami w działalności zawodowej. Standardy zawodowe są obecnie ustanawiane przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Do celów zarządzania nieruchomościami można zaliczyć utrzymywanie nieruchomości w niepogorszonym stanie i inwestowanie w nieruchomość – oczywiście tylko w uzasadnionych celach. Zarządzanie nieruchomościami prowadzi się tylko na rzecz osób trzecich. Zarządca jest odpowiedzialny nieraz za bardzo duży majątek albo za dochody, które są generowane przez nieruchomość. Na pewno zarządzanie nieruchomościami lublin może przynieść zyski, ale jeśli będzie prowadzone rzetelnie przez prawdziwych profesjonalistów. Dlatego należy wybierać tylko takie firmy, które mają już wieloletnie doświadczenie w tej branży i cieszą się zaufaniem wśród klientów. Wtedy zarządzanie będzie generować zyski.

Czynności w zarządzaniu nieruchomościami

Licencję może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna. Takie licencje zawodowe są wydawane przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Aktualnie należy również posiadać ubezpieczenie OC dla osób wykonujących czynności zarządzania nieruchomościami. Takie ubezpieczenie da się uzyskać na korzystnych warunkach w Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami. Zarządzając nieruchomościami, można być samodzielnym przedsiębiorcą i prowadzić działalność gospodarczą w danej formie lub być pracownikiem najemnym. Każda firma, która prowadzi działalność w zakresie nieruchomościami musi zapewnić wykonywanie czynności zarządzania przez osobę, która posiada odpowiednią licencję. Zarządzanie nieruchomościami wymaga więc odpowiedniej kwalifikacji. Jeśli ktoś ma własną nieruchomość, może oddać jej zarządzanie w ręce firmy, która zajmuje się profesjonalnie zarządzaniem. Jest wiele firm, które oferują zarządzanie nieruchomościami lublin. Wśród nich każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, ale trzeba wybierać tylko rzetelne firmy.

Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami

image Zarządzanie nieruchomościami wcale nie jest łatwe. Wiadomo, że niektóre czynności mogą być wykonywane przez inne osoby, ale tylko osoba z licencją może prowadzić nadzór nad tymi czynnościami i będzie ponosić pełną odpowiedzialność zawodową. Zarządzanie nieruchomościami nie jest tym samym co administrowanie, ponieważ administrowanie polega tylko na prowadzeniu bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Zarządzanie jest szerszym zakresem działalności, ale najczęściej zarządzanie obejmuje też administrowanie konkretnej nieruchomości. W administrowaniu wykonuje się takie czynności jak np. kontrolowanie na bieżąco i wykonywanie przeglądów technicznych, naprawianie i konserwowanie, sprzątanie czy wywożenie odpadów bytowych. Jeśli wybiera się firmę zarządzającą nieruchomościami, trzeba sprawdzić opinie o niej. Dzięki temu zarządzanie nieruchomościami lublin będzie o wiele bezpieczniejsze. W większych miastach jest naprawdę wiele firm, które mają tego typu usługi w swojej ofercie i warto z nich skorzystać.

Licencja zarządcy nieruchomościami

image Wiadomo, że wykonywanie zawodów związanych z nieruchomościami wymaga posiadania kwalifikacji i uprawnień. Zarządca nieruchomościami musi posiadać odpowiednią licencję. Jeśli ktoś chce uzyskać licencję zarządcy nieruchomości i prowadzić działalność zawodową w tym zakresie, trzeba spełnić ustawowe warunki z tym związane. Należy posiadać wykształcenie wyższe, a następnie trzeba ukończyć studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami. Można też ukończyć studia wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami i odbyć udokumentowaną praktykę, a następnie zdać egzamin. Aktualnie egzaminy na zarządcę nieruchomościami są zniesione. Tak więc jeśli ktoś chce zarządzać nieruchomościami, musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Można skorzystać z oferty firm, które zarządzają nieruchomościami na co dzień. Może to być zarządzanie nieruchomościami lublin. Trzeba jednak sprawdzić opinie o danej firmie, by wybrać firmę rzetelną, która zajmie się nieruchomością profesjonalnie, a to będzie przynosić zyski, dochody.

Zarządzanie nieruchomościami i podstawy prawne

Na polskim rynku jest wiele firm, które oferują swoje usługi w zarządzaniu nieruchomościami. Właściciele nieruchomości mogą skorzystać z oferty tych firm, by mieć znacznie mniej zadań. Szczególnie w dużych miastach jest sporo firm zarządzających nieruchomościami. Obsługą nieruchomościami zajmuje się nie tylko zarządca nieruchomości, ale też pośrednik w obrocie nieruchomościami czy rzeczoznawca majątkowy. Istnieje ustawa o gospodarce nieruchomościami, która mówi właśnie o tych zawodach. Określa ona zasady prowadzenia działalności zawodowej w konkretnym zakresie. Zawody tego typu są regulowanie pranie. Jeśli posiadasz nieruchomość, możesz skorzystać z usług firm, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami. Można postawić na zarządzanie nieruchomościami lublin. Najpierw jednak warto sprawdzić, czy dana firma rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, czy posiada odpowiednie licencje i czy cieszy się zaufaniem ze strony właścicieli różnych nieruchomości. Zarządca powinien posiadać także ubezpieczenie OC.

Zarządzanie nieruchomościami

image Zarządzanie nieruchomościami to jedna z działalności zawodowych. Jest to zadanie wykonywane odpłatnie. Firmy zarządzające nieruchomościami wykonują różne czynności, które zlecane są przez właściciela danej nieruchomości. Firmy zajmują się m.in. prowadzeniem i nadzorowaniem bieżącej obsługi nieruchomości. Firmy zajmują się również planowaniem długo i krótkookresowych celów oraz sposobów ich realizacji, by zachować nieruchomość w stanie niepogorszonym, a także przyczyniać się do rozwoju nieruchomości. Firmy mogą zająć się doradztwem w zarządzaniu nieruchomościami. Jeśli chodzi o zarządzanie nieruchomościami lublin, na pewno warto skorzystać z takiej oferty. Trzeba jednak wybierać tylko takie firmy, które cieszą się zaufaniem i zarządzają już innymi nieruchomościami, a przede wszystkim robią to dobrze. Opinie o takich firmach można znaleźć w internecie. Trzeba pamiętać, że zarządzanie nieruchomościami przez osobę trzecią wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem, dlatego zarządca musi posiadać ubezpieczenie.


Sonda

Twój status mieszkaniowy?

Wyniki

Loading ... Loading ...
Szukaj
Sposoby inwestycji:
    Jedna z lepszych form inwestycji od wielu już lat są nieruchomości. Od dłuższego już czasu w naszym kraju, branża ta przezywa prawdziwy kryzys. Jednak tylko, jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedających. Szacuje się, że od momentu wystawienia nieruchomości na sprzedaż, musi minąć kilka, a nawet kilka miesięcy, zanim transakcja zostanie sfinalizowana. Jeśli wiec należysz do tej grupy osób, która nie musi ratować się kredytem i masz odpowiednia ilość gotówki, to najlepszy czas na tego rodzaju inwestycję. Oczywiście musisz być przygotowany na to, że nie osiągniesz w krótkim czasie dużego zysku. Analitycy przewidują, ze ceny nieruchomości długo jeszcze będą stały w miejscu, a nawet będą spadać. Dopóki popyt będzie tak mały, jak w tej chwili, branża będzie stała w miejscu. W długim okresie czasu ( kilku lat), możesz jednak liczyć się z dobrym zyskiem. Popularne jest również kupowanie mieszkań , które od razu można przeznaczyć pod wynajem. Dzięki temu, w zależności od zawartej z najemca umowy, możesz liczyć na comiesięczny, stały dopływ gotówki. Zawsze jest ryzyko, ze trafisz nie nieuczciwe osoby, które nie będą wywiązywały się z umowy, ale jak mówią biznesmani, kto nie ryzykuje ten wypada z gry. W każdej branży można spotkać nieuczciwych partnerów. Nieruchomości przeznaczone na wynajem, zwykle sa już urządzone. Osoby, szukające mieszkań, rzadko maja swoje wyposażenie. Jeśli kupisz wysokiej klasy apartament, możesz wystawić go w Internecie, jako nieruchomość do wynajęcia na krótki okres. Wówczas uzyskasz wyższa cenę, niż przy umowie długoterminowej. Pamiętaj jednak, że powinno to być mieszkanie o wysokim standardzie wykończenia. Dobrze, jeśli również jego lokalizacja, będzie atrakcyjna – na przykład w miejscowościach letniskowych nad morzem. Z takiej formy wynajmu korzystają zwykle bogate firmy. Nie powinieneś mieć więc problemu z regulowaniem płatności. Jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości zabytkowe, powinieneś zachować ostrożność. Potrzebują one kosztownego remontu.